https://peopleselect.nl/inspiratie/werken-bij-heineken-nederland-floor-van-griensven/
People Select

Werken bij ... HEINEKEN Nederland Floor van Griensven

"HR is business en business is HR"
Werken bij...  HEINEKEN Nederland
Floor van Griensven, HR Manager Supply en Business Support 

Een groen hart, dat hebben de medewerkers van bierbouwerij HEINEKEN Nederland. Ze zijn trots op hun Heineken en de producten die wereldwijd geschonken worden. Bij HEINEKEN Nederland werken circa 2.600 vaste medewerkers, plus een flexibele schil, aan al Heineken’s Heerlijkheden. Floor van Griensven is HR Manager van HEINEKEN Nederland Supply en Business Support.

Wat draagt HR bij aan een organisatie?
HR is business en business is HR, zeg ik altijd. HR raakt een organisatie in het diepst van haar hart. Je hebt met alle afdelingen een gezamenlijke agenda: zorgen dat we winnen in de markt. HR heeft daar een grote invloed op, omdat uiteindelijk alles terugkomt op de kwaliteit van mensen en of de organisatie is ingericht om te winnen.

Hoe beïnvloedt HR de koers bij HEINEKEN Nederland?
HR zit standaard aan tafel. De HR-agenda is een afgeleide van de business-agenda. Wij maken deel uit van de MT’s, daar waar de visie wordt bepaald en besluiten worden genomen. Een belangrijk onderdeel van de visie en agenda is gericht op de mensen. Tijdens de MT-meetings staan natuurlijk ook diverse inhoudelijke onderwerpen centraal, zoals bijvoorbeeld techniek, waar wij geen expert in zijn. HR begrijpt dan niet alles wat er aan tafel gezegd wordt, maar je kunt altijd sturen op het proces, de teamdynamiek en bovenal: de juiste vragen stellen. Moed, doorzettingsvermogen, kennis van de business, overtuigingskracht en zakelijk zijn met een hart, zijn kwaliteiten die nodig zijn om het HR vak goed te kunnen uitvoeren.

Welke ontwikkelingen zie je in jouw vak?
Eerst bestond HR uit adviseurs en werkten we faciliterend. Inmiddels zijn we echte business partners, die meesturen en die ongevraagd hun mening geven (“credible activists”). HR gaat om winnen in de markt in plaats van beleid en regels maken en lijsten checken. Innoveren in plaats van implementeren. Het vak is er zoveel leuker en impactvoller op geworden, we zijn verschilmakers.

Noem eens wat HR trends die je signaleert?
De trend waar we midden in zitten is e-HR, digitalisering. Dat is nodig om de administratieve component uit ons vak verder terug te dringen en beheersbaar te houden. Die gewonnen tijd kunnen we ons richten op organisatie en change, het terugdringen van slechte complexiteit, strategische projecten etc. Als ik kijk naar de HR trends voor de komende tien jaar dan loopt HEINEKEN zeker nog niet met alles voorop. De eerste trend die actueel blijft is vergrijzing en oplossingen rond langer doorwerken. Een tweede is talent & recruitment, want de war for talent beginnen we - onder meer op techniek - meer te voelen. Een derde punt is het invoeren van nieuwe ‘capabilities’, zoals scrum/agile werken en digital. Een vierde trend is (net)werken in teams in plaats van statische afdelingen. Interessant vind ik ook HR analytics. Ik wil graag een stap maken in het analyseren van HR data. Verder is aandacht nodig voor het omgaan met vier generaties werken in één gebouw en tot slot blijven, verwacht ik, performance management, reward & recognition & purpose actueel.

Hoe zien jouw werkdagen eruit?
Heel verschillend, dynamisch. Er is altijd wel ergens in de operatie iets aan de hand. Balans houden tussen dagelijkse operatie en lange(re) termijn is key. Focus houden en keuzes maken dus. Ik probeer elke dag aan langere termijn zaken te werken en tegelijkertijd te sturen op en te werken aan de afgesproken doelstellingen voor 2017. De HR agenda bestaat uit drie grote pijlers: talent & leiderschap, high performing organisation & winning culture en organisatieveranderingen drijven en uitvoeren.

Wat is daarbij jouw geheim?
Ik heb een sterk team dat precies weet wat het moet doen en waarin alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Als ik zorg dat zij hun werk goed en met plezier kunnen doen, houd ik meer tijd over voor de lange termijn visie. We werken met een duidelijk en gedetailleerd jaarplan (roadmaps) en een driejaren visie. Het is best een uitdaging om die te halen, maar het lukt. Met hard werken. En accepteren dat het de ene week beter gaat dan de andere. Succes is voor mij dat wij als team succes hebben.

Hoe is jouw carrière bij HEINEKEN Nederland gelopen?
Ik heb pas mijn 12,5 jarig jubileum gehad en heb er een sport van gemaakt om steeds heen en weer te springen van operationele naar specialistische HR-functies. Ik ben ervan overtuigd dat je meer impact en snelheid hebt als je weet hoe beide kanten werken en wat de ander nodig heeft. Dat je elkaars taal en die van de business spreekt. Intussen heb ik vier verschillende functies gehad binnen HEINEKEN. Ik begon als Senior Jurist Arbeidszaken en ging toen naar HR Operations voor de brouwerij in Zoeterwoude. Daarna werd ik Manager van de afdeling Arbeidszaken en nu ben ik HR Manager Heineken Nederland Supply & Business Support.

Wat zijn jouw taken?
Onder HEINEKEN Nederland Supply vallen de drie brouwerijen in Nederland, de logistieke tak en hiernaast Business Support met staffuncties in bijvoorbeeld IT, Finance, Legal etc. Dat is een leuke mix aan businesszaken en soorten mensen. Die maakt dat ik ’s ochtends uit bed spring van: yes, ik mag weer. En dat meen ik serieus. Ik krijg veel energie van mijn werk. Elke dag iets bijdragen aan het bedrijf en het verschil mogen maken voor mensen is het leukste dat er is.

 

 

Waarop let jij bij het aannemen van HR medewerkers?
Ik zit nu 3,5 jaar in deze rol en heb het grootste deel van het team zelf aangenomen. Daar ben ik kien op. Ik kan goed loslaten, zolang dat is aan gedreven collega’s die verstand hebben van het vak. Ik wil dan ook zelf de regie hebben op het aannemen van ons HR-team. Intelligentie laat ik testen met een assessment. Ik gebruik de gesprekken vooral om het karakter en gedragskenmerken te doorgronden. Doorslaggevend zijn dan: hoe werkt iemand samen? Maakt iemand echt contact met een ander? Heeft hij/zij eigenaarschap all the way? Welk energieniveau heeft iemand en kan diegene zaken versnellen, maar heeft hij/zij ook de moed om zaken af te remmen? Heeft de kandidaat een ongecompliceerd karakter en zelfreflectie? Intelligentie moet er gewoon zijn, want dat kun je niet leren. En karaktereigenschappen heb je of niet. Die kun je hooguit aanscherpen of afzwakken via coaching. De balans van verschillende soorten mensen in het team is ook belangrijk; niemand is perfect maar een team kan dat wel zijn als het elkaar goed aanvult. Ik heb inmiddels zoveel gesprekken gevoerd dat ik daar een antenne voor ontwikkeld heb en ben gezegend met een sterk en leuk team. Met regelmaat voer ik gesprekken met HR Business Partners van andere bedrijven, ook al zijn er geen vacatures in het team. Een vervanger hebben klaar staan voor iedere sleutelpositie is een belangrijke les die ik heb geleerd.

Wat is nou typisch HEINEKEN?
Trots en passie voor de producten en het merk. Mensen zijn gedreven, hebben plezier in hun werk en er is een goede energie. Dat merk je al als je in de hal binnenkomt, vind ik. Hoewel het een groot bedrijf is kennen veel mensen elkaar. Die familiecultuur voel je en er wordt het nodige samen gedaan, zoals sporten, vrijdagmiddagborrels, Sinterklaas viering etc.

© 2023 People Select - Maliebaan 80A 3581 CW Utrecht - info@peopleselect.nl - 030 63 739 04