local_offer Interview

Interview met Eric Leebeek – Directeur Marketing & Inkoop

Directeur Marketing & Inkoop Super de Boer
maart 2008

"Ik ben tegen mensen die op grond van macht opereren."

Wat heb je gedaan vóór Super deBoer?
Ik heb bedrijfseconomie in Rotterdam gestudeerd, daarna ben ik als managementtrainee bij Ahold begonnen. Ik heb daar vijf-tien jaar gewerkt. De eerste jaren bij wat toen Grootverbruik Ahold heette en wat nu Deli XL heet. Daarna bij Ahold-producent Marvelo, het huidige Ahold CoffeeCompany. En daarna bij AH: categorymanager koffie, thee en zoetwaren, unitmanager non-food en als laatste formulemanager van AH XL. Daarna heb ik 3,5 jaarbij Philips gewerkt, Philips DomesticAppliances & Personal Care. Ik was verantwoordelijk voor de opzet van categorymanagement in Europa. Philips was voorheen nauwelijks met de retail zelf bezig, samenwerking met de handel bestond amper. Philips besefte eigenlijk niet eens hoe vaak en snel er op de winkelvloer wordt beslist.

Eigenlijk lijkt Philips niet zo bij jou te passen. Klopt dat?
Philips is een enorm bedrijf, met daardoor veel procedures. Voor de kleinste details dien je formulieren in te vullen. Toen ik bij Super de Boer begon, was het alsof ik thuiskwam. Nu teken ik voor een bestelling vaneen paar miljoen euro. Daarnaast is Super de Boer klein en overzichtelijk, waardoor we gemakkelijk beslissingen kunnen nemen en stappen kunnen zetten. Dat is anders dan wanneer je een nieuw product gaat introduceren voor 150 landen. De keuzes zijn dan anders. Bij Philips is het schaakbord weliswaar internationaal, maar zelf ben je maar voor een klein stukje verantwoordelijk. Bij Super de Boer is het schaakbord kleiner, maar je verantwoordelijkheid is veel groter.

Waarom gíng je eigenlijk naar Philips?
Het klinkt wat gek, maar soms komt iets voorbij en dan doe je het gewoon. Je kunt lang discussiëren over wel of niet, maar dan is die kans verkeken. Ik denk dat ik voor een bedrijf als Philips te business gedreven ben, dingen snel overzie en me dus beperkt voel op dat detail van dat schaakbord. Retail past bij mij, dan moet je duizend dingen tegelijk doen en daar ben ik goed in. Hoewel je natuurlijk wel je prioriteiten moet blijven stellen.

En hoe is het nu weer om op bijeenkomsten de hele tijd fabrikanten om je heen te hebben die van alles van je willen?
Dat heeft alleen maar met je positie te maken. Toen ik voor AH inkoper was, zei mijn manager ‘op de dag dat ik hier wegga, ben ik niet meer interessant’. Dat moet een inkoper altijd beseffen. Fabrikanten praten je soms naar de mond, niet als het om condities gaat, maar in de omgang. Het is alsof ze jou de beste vinden om mee om te gaan, maar het komt gewoon omdat je distributiemacht hebt. Ik heb niet de mogelijkheid en de behoefte om met alle fabrikanten om tafel te zitten, dat is de verantwoordelijkheid van mijn category- en unit managers. Ik blijf op de hoogte, maar zíj maken de deals. Anders zou ik hen naar huis kunnen sturen.

En als je voor een mooie voetbalwedstrijd wordt uitgenodigd?
Wat denk je dat er gebeurt als ik dat thuis aan mijn drie zonen vertel? Die jongens willen dan natuurlijk mee. Nee, dan koop ik liever zelf kaartjes. Ik zit niet te springen om uitnodigingen, het moet voor mij functioneel zijn. Als mensen mij willen spreken, maak ik daar liever tijd voor op kantoor. Dan houden we het zakelijk.

Wat is het belangrijkste dat je bij Super de Boer wilt bereiken?
Super de Boer in Nederland weer op de kaart zetten. Met een duidelijke positionering en een stevig fundament zodat we klanten aan ons kunnen binden en blijven binden door inhoudelijk een goede formule te zijn. En: om intern iedereen trots te laten zijn op ons bedrijf. We wilden in het eerste jaar een ommekeer bereiken. Dat is gelukt. Onze prijsperceptie was het grootste probleem en die is sterk verbeterd, net als ons assortiment. Er was al een nieuw formuleconcept ontwikkeld en dat hebben we nu in vijf betere versies neergezet. Dat slaat aan bij de consument. Iedere nieuwe winkel is beter en wordt lokaal aangepast. Mijn ambitie is om iedereen te laten zien dat Super de Boer een succes is en wordt.Als we ooit gaan consolideren, moet Super de Boer boven de deur staan. En niet dat we na vijf jaar met z’n allen keihard werken het groen eraf halen omdat er iets anders op de pui moet.

Wat is je tegengevallen?
Je ambitie is je grootste valkuil, en dat geldt niet alleen voor mij maar voor iedereen. Je wilt eigenlijk meer dan je kunt met een teruggesnoeide organisatie. De wereld om je heen verandert zo snel, dus je wilt mee. Wat ook tegenviel, was het gebrek aan vertrouwen bij ondernemers voor onze ideeën. Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen jaren is dat maar al te begrijpelijk. Nu moeten we echter samen optrekken. Van de 315 winkels zijn nu 180 van ondernemers, dus we moeten hun vertrouwen winnen voor onze stappen en dat hebben we soms niet genoeg beseft. De ondernemers hebben ons toch gered in de moeilijke Laurus-tijd, terwijl wij hun een beetje aan hun lot hebben overgelaten.

Waarom ben jij voor deze cruciale positie gevraagd?
]Ik heb veel ervaring opgedaan in de verschillende relevante vakgebieden. Ik kan mensen in beweging krijgen, mee krijgen en ik geef de ruimte om eigen ideeën te ontwikkelen. En anderzijds bemoei ik me ook met veel dingen. Uiteindelijk is de klant er alleen maar bij gebaat dat wij de goede dingen doen. Ik moet weten wat er speelt en praat veel met mensen, bezoek de winkels en de ondernemers en zit dicht op de operatie.

Ik moet feeling houden met wat er echt gebeurt want dan kun je snel schakelen. Verder ben ik een doorzetter. Ik heb overtuigingskracht, wilskracht en ga door. Ik heb een enorme competitiedrang en wil gewoon winnen. Ook met alle spelletjes, zelfs mijn kinderen laat ik niet winnen. Ik ben nooit tevreden, het moet altijd beter. En: besef dat je altijd kunt winnen. Dat geldt ook voor Super de Boer – we hebben fantastische elementen in huis. In de Supermarkt van het Jaar-verkiezing zijn drie Super de Boerwinkels genomineerd.

Waar ben je in veranderd in de loop der jaren?
Vroeger was ik nogal recalcitrant en kon daardoor niet altijd bereiken wat ik wilde. Ik ging mijn gelijk halen maar je moet je realiseren dat een bedrijf soms andere belangen heeft. En ik durf tegenwoordig ook als iets mij niet zint het te weigeren en laat niet met me sollen. Ik ben onafhankelijker geworden. Belangrijk voor mij is dat ik gewoon mezelf kan zijn.

Hoe is jouw balans tussen werk en privé?
Mijn leven staat niet in dienst van mijn werk. Ik tennis, hockey en golf. Ik ga naar de sportschool om blessures te voorkomen.‘s Zaterdags ben ik voetbalcoach bij de jongens. Ik ga graag met mensen om, ga graag met vrienden uit eten. Ik ben blij dat het werk mij in staat stelt om dat te doen want dáár werk ik voor.

Wat is voor jou als manager belangrijk?
Open en eerlijk met elkaar kunnen spreken. Daar maak ik ook een onderwerp van op een bosdag. Ik wil weten waar mensen tegen aanlopen en wil de ruimte geven omdat te veranderen. Anders gebeurt er niks. De openheid moet je in de breedte van het bedrijf hebben. Dat verander je niet van de ene op de andere dag. Ik heb ook gevraagd aan mensen om mij te mailen. Ik heb ook direct contact met de ondernemers en als ze iets willen, moeten ze mij bellen. Ik vind het belangrijk dat mensen zeggen wat ze vinden. Soms besef je niet dat je de baas bent en dat mensen door de hiërarchie iets niet durven te zeggen, of dat de middenlaag het niet accepteert. Ik heb mijn deur open staan en hoop dat ze bij me binnenkomen. Ik vraag om feedback en hoop op openheid.

Waar erger je je aan?
Als wat afgesproken is, niet is uitgevoerd. Een zwakte van mij is dat ik mijn boosheid niet laat zien, waardoor het niet altijd voor iedereen duidelijk is. Verder ben ik tegen mensen die op grond van macht opereren. Ik heb veel bazen gehad, maar ik kan niet met autoritaire leiders overweg. Ik doe toch wel wat ik moet doen en heb aan een halfwoord genoeg. In mijn leiderschapsstijl moet ik daar rekening mee houden, want ik ga ervan uit dat anderen dat ook doen.

Je bent 44 jaar en hebt zo’n twintigwerkende jaren voor de boeg. Wat wil je nog allemaal doen?
Ik weet het niet. Ik ben juist zo blij dat ik daar even niet over na hoeft te denken. In mijn tijd bij Ahold heb ik daar vaak over nagedacht omdat daar veel mensen al heel lang werkten. Achteraf bezien heb ik daar zelf ook te lang gewerkt. Het verrijkt je om eens een heel andere organisatie mee te maken. Ik heb natuurlijk wel eens gedacht om het roer helemaal om te gooien en eenhotel in Frankrijk te beginnen. Mijn vrouw komt uit de horeca en kan organiseren als de beste. Dan zou ik een beetje de commerciële invulling doen… maar nee, dat is toch te klein. Je zegt twintig jaar, maar dat ga ik nooit volmaken, omdat deze banen teveel energie vreten – vooral geestelijke belasting. Ik zie weinig mensen nog tot hun 65e werken.

Wat wil je zien als je later terugkijkt?
Thuis… wil ik dat de jongens een goede toekomst hebben. Dat ze klaar zullen zijn om hun eigen leven goed in te richten. Je geeft hun mee wat je kunt meegeven en je hoopt dat ze in hun verdere leven de juiste keuzesmaken. Wij moeten er voor hen zijn, om de basis te vormen van waaruit zij verder kunnen. Voor zover je dat bij hun leeftijd al kunt, spreek ik hen ook aan op die keuzes. En het werk… ik wil met respect voor de ander blijven opereren, ondanks dat je in de retail elkaars grootste vijand bent. Kijk, in de markt bijten we elkaar bij wijze van spreken de strot af, maar desondanks moet de relatie tussen al die rivalen goed blijven– en daar wil ik mijn bijdrage aan hebben geleverd als ik terugkijk. En intern wil ik mensen veel aandacht geven en met elkaar lachen. Het hoeft niet allemaal dat macho-gedrag te zijn. De waarheid moet op tafel komen, mensen moeten niet met angst in hun lijf zitten en alleen nog maar doen wat de baas zegt. We hebben soms ook in vergaderingen de grootste lol. Uiteindelijk is dat ook heel belangrijk.

2024 Copyright - People Select - Privacy statement