https://peopleselect.nl/
People Select

People Select Executive + Interim Search

"Ik wil zorgen voor een betere samenwerking in de keten door een combinatie van zelf actief meewerken, adviseren en partijen bij elkaar brengen."

Interview met Melanie Murk
eigenaar MurKeyBusiness, augustus 2020

© 2020 People Select - Dorpsstraat 74 3732 HK De Bilt - info@peopleselect.nl - 030 63 739 04